Referenties
  Index:
A.Hak Nederland bv. te Tricht
On Site Machining te Strijen
KWA te Amersfoort
Boer & Croon te Amsterdam
Budelco Zinkfabriek bv. te Budel
Dienst bouwzaken gemeente Ede
Egael Bouwzaken bv. te Schagen
Energie Consult Holland bv. te Veenendaal
Ballast HAM Dredging
Jaski Automaten te Barneveld
Mark B.V. te Veendam
Ministerie van VROM. te Den Haag
Prinssen en Bus bv. te Uden
Projektbureau H.O.V. te Utrecht
Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist
Rijksrecherche te Tiel
Universiteit Utrecht
On Site Machining
Urenregistratie Systeem.
Dhr. A. de Bruin +31 (0)78 - 5941011
E-Mail : adebruin@sepers.nl
 
Ballast-HAM Dredging
Equipment Distributie Systeem met barcode lezers.
Equipment (centraal) Beheersysteem.
Equipment Quick-Look opzoeksysteem.
Dhr. M. Koper +31 (0)10 - 4478201
E-Mail : mko@ballastham.com
 
Budelco Zinkfabriek bv. te Budel.
Produktie Registratie Systeem S-940.
Produktie Begeleiding voor Legeerunit S-960.
Dhr. P. van Gils +31 (0)495 - 512911
 
KWA bedrijfsadviseurs te Amersfoort.
EMARS systeem voor het bijhouden van bodem-verontreinigingen
Dhr. F. Cattoir +31 (0)33 - 4221315
E-Mail : fc@kwa.nl
Website KWA
 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist.
Foto- en Tekeningen Archief Systeem.
Bestel- en Factureer Systeem.
Dhr. M. Mastenbroek +31 (0)30 - 6983211
 
Energie Consult Holland bv. te Veenendaal.
Klanten- en projekten beheer + urenregistratie Systeem op basis van C-UURREG.
Pressure Equipment Directive : software voor het toetsen van apparatuur aan de Richtlijn Drukapparatuur 97/23/EG
Dhr. T. Evertsen +31 (0)318 - 551106
E-Mail : info@energie-consult.nl
 
Prinssen en Bus bv. te Uden.
Klanten- en projekten beheer + urenregistratie Systeem op basis van C-UURREG.
Dhr. G. Bus +31 (0)413 - 264344
 
Ministerie van VROM. te Den Haag.
Beheers Informatie Systeem. (Windows software)
Recherche Informatie Systeem. (Windows software)
Dhr. B Bijen +31 (0)70 - 3293820
E-Mail : bbi@xs4all.nl
 
Projektbureau H.O.V. te Utrecht.
Inspraak Reactie Systeem.
Relatie beheer. (C-UURREG voor Windows-95)
Mevr. N. Groenendal +31 (0)30 - 2863908
 
Mark B.V. te Veendam.
Artikelen & Offerte Systeem Gebaseerd op C-UURREG voor Windows-95.
Dhr. E. Gruben +31 (0)598 - 656600
E-Mail : egruben@mark.nl
 
Boer & Croon te Amsterdam.
Relatie Beheer Systeem Gebaseerd op C-UURREG voor Windows-95 met diverse extra's.
Mevr. I. Dijkstra +31 (0)20 - 3014090
E-Mail : i.dijkstra@boercroon.nl
 
Universiteit Utrecht.
Artikelen bestel programma. 'boodschappen-lijst' met directe bestel mogelijkheid per fax.
Zuur- en schakelkasten inspectie programma.
Aangifte-formulieren.
Dhr. H. Zondag +31 (0)30 - 2533653
E-Mail : h.zondag@fbu.uu.nl>
 
Jaski Automaten te Barneveld
Onderhoud van diverse interne softwarepakketten voor service-dienst en administratie.
Dhr. G. Lagerweij +31 (0)342-491313
E-Mail : g.lagerweij@jaskiautomaten.nl
 
A.Hak Nederland BV. te Tricht
Modernisering van diverse interne programma's
Omzetten van dBase III  naar Windows programmatuur
Projekten Beheer Systeem t.b.v. regio zuid. (Oracle dataset)
Projekten Beheer t.b.v. werkzaamheden KPN , regio noord.
Dhr. J.M. Quivooy
E-Mail : hquivooy@a-hak.nl
 
Rijksrecherche te Tiel
Onderhoud vn diverse programmatuur, zoals het Recherche Informatie Systeem
Dhr. K. Goor  +31 (0)344-637906
Dienst bouwzaken gemeente Ede
Bouw-vergunning aanvragen systeem (WAVE) i.o.v. REM automatisering Amsterdam
Egael bouwzaken bv. te Schagen
Klanten- en projekten beheer + urenregistratie Systeem op basis van C-UURREG.
Dhr. B. Seinesael
E-Mail : egael@wxs.nl