Voorwaarden
 
 
Alle leveringen, offertes of correspondenties van ClipSoft zijn of worden gedaan volgens de algemene voorwaarden van de FENIT.
 
Een exemplaar van deze voorwaarden is op aanvraag gratis verkrijgbaar.
 
Tel : 0297 - 325 352
eFax : 084 - 730 39 57
E-Mail : clipsoft@clipsoft.nl